KLASİK HÜNKARİ

Klasik Hünkari (Classic Oriental Frill) kısa gagalı güvercin ırklari familyasından bir form güvercin ırkıdır. Ayrıca Eski Moda Hünkari (Old Fashioned Oriental Frill) ya da Eski Tip Hünkari (Old Style Oriental Frill) olarak da bilinir. Modern Hünkari’nin (Modern Oriental Frill) geliştirildiği ırktır. Bu güzel ve çok eski güvercin ırkı bugün pek çok önemli Amerikan ve Kanada showlarında görülebilmektedir.

GENEL GÖRÜNÜM: 

Küçük ya da orta boy (ortalama 306- 336 gr) ve canlı tabiatlı bir güvercindir. Kuyruğun ucu yerden biraz yukarda vücudu yere 45º açı yaparak durur. Göğsündeki gül, paçalı ayakları, başının arkasındaki iğne tepesi ve orta boyla kısa arası gagası tipik özelliklerindendir. Beyaz gövdeye kanat ve kuyruk işlemeli olanlar yurtdışında satinette olarak bilinir. Kanat üstünde beyaz çizgi ya da dantel deseni; kuyrukta ise para denen beyaz daireler ya da danteller vardır. Yurtdışında vücudu renkli olanlara blondinette denir. Kanat üstlerinde çizgiler ya da dantelli görünüm; kuyrukta ise para denen beyaz daireler ya da danteller vardır. Bazı çeşitlerinde dantelli görünüm vücudun büyük bir bölümüne dağılır.

BAŞ: Yuvarlakımsıdan ovala ve geniştir. Kavisli alın gaganın ucundan kafanın üst kısmına doğru zarifçe ve kesintisiz bir şekilde akar.

Gaga altı sarkıntısı çok az ve temizdir.

GÖZ: İri parlak ve belirgindir. Göz çeperi temiz ve derisinin rengindedir. Kanat işlemelerde göz koyu kahverengidir. Vücut işlemelilerde vücut rengine bağlı olarak gözler koyu sarıdan kızıl kahveye kadar değişiklik gösterir.

GAGA: Orta kısalıkta, sağlam yapılı, kesintiye uğramayan bir kıvrımla alınla birleşir. Kanat işlemelilerde deri rengi, vücut işlemelilerde ise bedeni kaplayan tüylerin genel rengine göre deri renginden grimsi siyaha değişiklik gösterir. Boyun altı sarkıntısı çok az ve temizdir. Klasik Hünkariler kendi yavrularını besleyebilirler ve bakıcıya gerek duymazlar.

TEPE: Kafanın tam arkasında iğne uçludur. Dik ve merkezidir. En az kafanın en yüksek noktası kadar yükselir. Tepe, tüm ve kesintisiz ense tüyleriyle desteklenir.

BOYUN: Ensedeki tüylerin ve kursağın verdiği görüntüyle kısa ve güçlüdür. Göğüsler parmakların ayak bileğiyle kesiştiği yerin tam üstünde duracak şekilde dik ve gururlu bir ifadeye sahiptir.

Göğüsteki gül ile alt gaga arasında belirgin bir gırtlak olmalıdır.

GÜL: Gül gırtlağın orta kısmından göğüse kadar (yaklaşık 5 cm) devam etmelidir. Belirgin ve sık olmalıdır. Kısa ancak daha sık gül, uzun ancak seyrek güle tercih edilmelidir. Tüyler iki tarafta da eşit şekilde dışa doğru açılmalıdır. Sadece tek bir yana yatan ya da orantısız şekilde tek yana yatan gül hatadır.

GÖĞÜS VE VÜCUT FORMU: Göğüs geniş, yuvarlak ve belirgin bir şekilde ilerde taşınır. Kuşun arkasına doğru incelir. Vücut sıkı ve kompakt olmalıdır. Büyüklük küçükle orta boy arasındadır.

KANATLAR: Güçlü ve vücuda yapışıktır. Sırtı örter ve kuyruk üstünde taşınır.

BACAKLAR: Kısa, ayak parmaklarına kadar paçayla kaplıdır. Kanat işlemelilerde tırnaklar beyaz, vücut işlemelilerde deri renginden gri siyah arasında vücut rengine göre değişiklik gösterebilir.

TÜY YAPISI: Iyi gelişmiş; sıkı ve göğüsteki gül ve ensedeki tepe dışında vücuda yapışıktır.

KANAT VE KUYRUK: Uçuş tüyleri kısa ve kuyruğun üstündedir. Kanat ve kuyruk uzun olmaktan çok kısadır. Kuyruk genişliği 2 tüyü geçmemelidir. Kuyruk show durusunda yerin hemen üstündedir ve yere temas etmez.

DURUŞ: Yere yaklaşık 45º dik durur. Kuyruk yere paralel değil yere değmeksizin aşağı doğru taşınır.

RENK: Hiç bir renk diğerine göre daha çok tercih edilmez ve tüm renkler canlı ve orantılı olmalıdır. Dantelli kuşlarda dantel görünümü temiz ve belirgin olmalıdır. Kanat çizgili kuşlarda (çavuslar) çizgiler temiz, dar, uzun ve orantılı olmalıdır. Çizgi ya da dantel içindeki renk beyaz olmalıdır. Kuyruktaki paralar ya da kuyruk dantelleri de beyaz olmalıdır. Hünkariye kendine ait rengi veren faktörler kanat işlemeleri ve dantellenmede ya da kuyruktaki paralarda olduğu gibi beyazın kendini gösterdiği tüylerdeki kombinasyonudur.

Birincisi genel olarak vücudu ikincisi ise genel olarak kuyruğu etkiler.

 

İlker Ünlü