GÜNÜMÜZ TRAKYA YERLİLERİNİN FİZİKİ ÖZELLİKLERİ

Trakya yerlisi günümüz makaracı ırkları arasında eşi benzeri bulunmayan bir ırktır.Gerek renk deseni gerekse performans (makara – dönüş) yönünden hiç bir ırk trakya yerlisi ile boy ölçüşemez.

Trakya yerlisi ırkı güvercinler bütün bu üstün özelliklerine rahmen çok fazla tanınmamaktadır. Tanınmamasının başlıca sebeplerinden bazıları,Trakya Yerlileri ile geniş kapsamlı incelemelerin ve araştırmaların yapılmaması,Trakya yerlileri ile ilgili yazılı ve görsel bilginin azlığı tanınmasını desteklekyici tanıtım faaliyetlerinde bulunulmamasıdır. Trakya yerlisinin hak ettiği ilgiyi görmemesi yetiştiricilerin farklı ırklara yönelip Trakya Yerlilerini geri plana atması da ülke genelinde tanınıp yaygınlaşmamasının en önemli sebeplerinden biridir.

Günümüz Trakya yerlilerinin yerinde tespiti geçmişten bu güne fiziksel yapıları ve performans özelliklerindeki son durum;

Performans özelliğini en üst seviyede koruyan 100 Trakya Yerlisi üzerinde yapılan çeşitli ölçümler sonucunda elde edinilen ortalama değerler;

Gaga:
Trakya Yerlisinde göze çarpan en önemli fiziksel özelliklerden biri gagalarıdır.

Gaga Uzunluğu:
1,8 – 2 Cm arasındadır.Bu ölçümün dışında kalan çok uzun veya kısa gaga boyları yetiştiriciler tarafından kabul görmemektedir.

Bacak:
Trakya Yerlisi’nin yerden yüksek olması istenir,bununla orantılı olarak bacak ve diz boyu önemli bir ayrıntıdır.Performansını en iyi seviyede göstermiş kuşların ortama bacak boyu aşağıda belirtilmiş değerlerdedir.

Bacak Boyu:
Tam bacak boyu bacağın başladığı yerden (kalçadan) ayak tabanına kadarına kadar yapılan ölçümde çıkan ortalama değer 8 – 10 Cm arasındadır..

Diz (alt bacak):
Diz boyu kuşun yerden yüksekliğinle direk olarak bağlantılıdır ve kuşun yerden yüksekliği konusunda belirleyicidir.

Diz Boyu (alt bacak):
Bacak eklemini iç kısımıdan başlayarak ayak tabanına kadar yapılan ölçümde bulunan ortalama değer 3,5 – 4 Cm arasındadır.

Kanat Yapısı:
Trakya Yerlisinde en önemli unsurlardan biri kanat yapısıdır.Kanatlar kuyruk üzerinde olmalıdır.Ölçüm yapılan kuşların tamamı kanatlarını kuyruk üzerinde taşımaktadır.Düşük kanatlı kuşlar değerlendirilmeye alınmamıştır.

Kuyruk Sayısı:
100 Trakya Yerlisi üzerinde yapılan ölçümde ortalama değer 15 kuyruktur.Ölçüm yapılan kuşların kuyruk telek sayısı 12 ile 16 arasındadır.Bu sayıyı aşan kuşlar değerlendirilmeye alınmamıştır.

Kuyruk Üstü Yağ Bezesi:
Trakya Yerlilerinde bulunan fiziksel detaylardan biride kuyruk üstü yağ bezesidir.Ölçüm yapılan kuşların genellikle 12-13 azda olsa 14 kuyruk telek sayısına sahip olan kuşlarda kuyruk üstü yağ bezesi bulurken 14 ve 16 arasında bu oran yok denecek kadar azdır.Ölçüm Yapılan kuşların % 13’ ünde kuyruk üstü yağ bezesi bulunmaktadır.

100 Kuş üzerinde yapılan incelemede performansını en üst seviyede koruyan
Günümüz Trakya Yerlisinin Fiziki Özellikleri

Örnek Ölçüm Kartı

Bu çalışmanın hazırlanma amacı günümüzde yetiştiricilerin genel olarak tercih ettikleri ve en fazla performans verimi aldıkları Trakya Yerlisi ırkı güvercinlerin kısmen tespit edilmesini ve meraklıların konu hakkın daha detaylı bilgi sahibi olmalarına yardımcı olmaktır.Yapılan değerlendirmelerde Bababaeski,Kırklareli ve Hayrabolu ‘da çeşitli ziyaretler sonucu performans yönünden üst düzeyde olan güvercinler baz alınmıştır.

Bu çalışma bilimsel bir çalışma değildir.Kişisel bir çalışmadır ve kendi yetiştirdiğimiz kuşlar değerlendirmeye alınmamıştır.

Katkılarından dolayı Babaeski Güvercin Severler Derneği Yönetim Kurulu ve Üyelerine,Yaptığımız ziyaretlerde bizleri ağırlayan tüm yetiştiricilere ve Kırklareli Güvercin Severler Derneği Yönetim Kurulu ve Üyelerine Teşekkürler.

Yazan: Sami TİRYAKİ & Kurtuluş  TİRYAKİ