MAKARACI GÜVERCİNLERİN YETİŞTİRİLMESİ, EĞİTİMİ VE ÜRETİMİ

 


Makaracı güvercinler zor ortamlarda yaşayabilen canlılardır. İnsanların yaşadığı her iklim koşullarında büyüyebilirler ve değişimlere uyum sağlayabilirler. Kümeslerdeki bakım ile beslemede birkaç temel kurala bağlı kalmak koşulu ile makaracı güvercinleri yetiştirmek kolaydır.

Makaracı güvercinleri beslemek ve yarışmalarda uçuşlarını değerlendirmek genel olarak yaygın değildir. Birçok yetiştirici yarışmalara katılmaz. Yetiştiriciler genellikle güvercinlerinin rahat büyüyüp uçmalarından hoşnut olurlar. Diğer bir değişle güvercinleri yarıştırıp ispatlamasanız bile uçuşlarını ve makaralarını izlemek büyük bir zevktir.
Her türden güvercini yetiştirmekte olduğu gibi makaracı güvercinleri beslemekte size bir sorumluluk yükleyecektir. Şayet dünya sınıfında yarışmak (yer almak ) niyetinde iseniz günler, haftalar harcamanız gerekmektedir. Eğitim saatleri, yavrularla ilgilenme,kümesi ve yuvalıklarını temizleme ve kayıtlarını tutmakla saatler harcıyacaksınız.

Kümes Yapımı:
Eğer makaracı güvercin beslemeyi düşünüyorsanız sizin için birinci öncelik güvercinlerin kendilerine yuvalık tutmaları ve kümeslerini benimsemeleridir. Her bir besleme programına uygun olarak bölmeler ve kafesler inşa etmelisiniz.
Büyütme sırasında kümesinizi bölümlere ayırabilirsiniz. Ayırma kümesi, üreme (damızlık) kümesi ve taşıma sandıkları ve kümesin bütün bölümlerinde aşağıda verilen kurallara uymak önemlidir.

• Suyu temiz ve berrak olarak koruyun. Su mutlaka bulunmalıdır. Bazı okullarda yarışmaya girecek kuşlar için suyun önemli olmadığı öğretilmektedir; ancak siz suyu her zaman bulundurun. Suyun temizliği önemlidir çünkü su hastalığı yayar.
• Yem kuru, temiz ve böcek bulaşmamış olmalıdır.
• Kümes,bölmeler ve yuvalıkların içini ve zeminin her zaman kuru tutmaya çalışınız. Şayet kümes veya yuvalıkların içi ve zemini ısklak,nemli veya rutubetli ise gerektiğinde kümes içindeki havayı dışarı üfleyecek havalardırma fanı koyunuz.
• Kümeslerin içini ve zeminini düzenli olarak temizleyiniz.
• Tüylerinin gezinmesine izin vermeyiniz.

Ayırma Kümesi : (Karantina,Damızlık vb. gibi…)
Adından da anlaşılacağı gibi bu bölümler (kafesler) farklı cinsiyetleri yan yana getirmezler. Yaşadığınız ülke ve iklim koşullarına bağlı olarak yıl içerisinde hangi zamanın çiftleşme için en uygun olduğunu siz karar vermelisiniz. Yılın diğer zamanlarında karşı cinsleri bir arada tutmayarak kümes içerisindeki kontrolsüz çoğalmayı önlemiş olursunuz.

Üretim (Damızlık) Kümesi :
Yılın belli zamanlarında, güvercinleri üremeleri için bırakacağınız kümeslere damızlık kümesleri denir. Çiftler bu kümeslerde üremeyi devam ettirirler. Tipik bir üreme kümesinde, yuvalıklar bulunmaktadır. Her bir çiftin kendi yuvası olup, yumurtalamayı ve yavrularını büyütmeyi burada gerçekleştirirler.
Bazı üreme kümeslerinin içerisinde ayrıca özel üreme bölmeleri vardır. Bu bölmenin yapılma amacı erkek güvercinin sadece kendi eşi ile çiftleşmesini sağlamak ve farklı dişilerle eşlenip genlerin karışmasına engel olmaktır.

Taşıma Sandıkları (Kutuları) :
Yarışmalar için hazırlanan güvercinlere bir takım gibi birlikte ve aynı şekilde bakmalısınız. Güvercinlerin kutularını nasıl terk edeceklerini ve nasıl geri döneceklerini öğretmelisiniz. Taşıma ve uçurma sandıkları 20-24 güvercini bir arada bulundurabilecek büyüklükte olmalıdır. Her güvercin taşıma sandığının içinde tüneyebileceği için bu durumda mutlu ve stresten uzak olucaklardır. Önemli olan bu tür büyük taşıma sandıklarının yapımında güvercinlerin havalanabileceği geniş alan bırakılmasıdır. Bunun amacı da güvercinlerinizin kutuyu terk edip tekrardan dönmesini rahatça sağlamaktır. Taşıma sandığını güvercinlerinizi salacağınız açıklığa doğru yöneltin yada açıklık elde etmek için varsa önünüzdeki engelleri kaldırınız.

Makalenin Orjinali National Birmingham Roller Club’a Aittir.
Makalenin Orjinali http://www.nbrconline.com/ Siteden Alınmıştır.

Makale Hazırlanırken Birmingham Roller (Birmingham Makaracısı) Esas Alınmıştır.

Türkçe Çeviri: Kurtuluş TİRYAKİ