Samsun Serinofil Derneği
Damcı Irk Yarışması Yönergesi

SAMS Genel Kurallar:

      1- Festival tarihleri ve katılım ücretleri her yıl yönetim kurulunca belirlenir.
Belirlenen süre içerisinde katılım ücretini yatırmayanlar yarışmaya katılamazlar.
2- Her üye azami 3 kuş ile yarışmaya katılabilir.
3- Festivale katılacak kuşların yavruluk tüylerini değiştirmiş olması zorunludur.
4- Kuşlarda renk ve paça özelliklerine bakılmaz.
5- Her üye ,üye olması kaydıyla dilediği her tavanda (yerde) kuşunu uçurabilir. Bu durum kayıt esnasında belirtilir ve yazdırılır.
6- Yarışmacı kuş uçurma tarihini en az iki gün öncesinden yönetim veya yarışma komitesine bildirmek zorundadır.
Aksi halde hakem temin edilememesinden yönetim sorumlu tutulamaz. Bu durumda hakem temini halinde kuş uçurulur.
7- Kuşlar saat 08.00 dan itibaren uçurulabilir,daha erken saatte uçurulamaz.
8- Hakemler ve gözlemcinin yarışma mahalline intikalinden yarışmacı sorumludur.
9- Kuş uçurulan tavanda (yerde) hakemler,gözlemci,kuş sahibi veya vekili dışında kimse bulunamaz.
Ortak kuş bakanlar, misafirlerle birlikte müsait olan yan veya yakın yerde hakemlerin izni ile yarışmayı izleyebilirler.
10-Yarışma hakemleri ve gözlemci daha önce üyelerce belirlenmiş ve kabul edilmiş hakem ve gözlemcilerin içinden seçilir.
Yarışmacı hakem değişikliği talebinde bulunabilir.
11-Festival sonunda derece alan kuşların sahiplerine toplam katılım ücretinin:

                  % 50 si  ………….. Birinciye
                  % 15  i  …………..  İkinciye
                  % 10 u  …………..  Üçüncüye ödül olarak verilir.
                  %
25 i ise masraflar için derneğe kalır.

Yarışma Kuralları:

12-Uçurulan kuşun altına en az 5 kuş çıkarılacaktır.
13-Kümesin kapısı kanat ısındırma süresi dışında açık tutulacaktır.
Hakemler gerekli görmeleri halinde mevcut diğer kümeslerin kapısını da açtırabilir.
14-Kalkışından itibaren kuşa 10 dakika kanat ısındırma süresi verilir.
Bu sürede yere kuş çıkarılmaz, kümesin  kapısı açılmaz. Bu süre dolmadan inerse, kuş son bir kez daha kaldırılır.
Kanat ısındırma süresi  içerisindeki oyunlar geçerli değildir. Ancak yarışmacı bu süreyi kullanmayabilir veya daha kısa tutabilir.
Bu durumda kuşun kanat ısındırmadan inmesi halinde bir hak daha verilmez.
15-Uçan kuşun yanına kuş kalkması halinde indirmek amacıyla verilen pırıltıya yapılan oyunlar geçersizdir.
16-Alçalma mesafesi 5 metreden fazla olan oyunlar, taklasız, boş oyunlar, kanata yüklenmeden yapılan oyunlar,
10 metrenin altındaki oyunlar geçersizdir. Taklaya boğulup son anda geçerli mesafeyi  bulan oyunlar
ve inme hareketi sırasındaki zayıf, göz doldurmayan oyunlarda hakemlerin iyi bir değerlendirme yaparak karar vermesi gerekir.
17-Kuşun inerken yaptığı yarım turlardaki perdahlarında vurduğu taklalar iniş taklası olarak yazılmaz,
en son perdahtaki taklaları iniş taklasıdır.
18-Yarışmacı hava şartlarına göre kuşunu uçurup uçurmamaya kendi karar verecektir.
Kuş havaya kalktıktan sonra kuşu etkileyecek hava değişikliği olduğu takdirde hakemler yarışmacının da görüşünü alarak
yarışmayı erteleme kararı alabilir.
19-Kuş yarışma esnasında tele çarpma, şahin saldırısına uğrama gibi bir kazaya maruz kalırsa, kazanın hakemler,
gözlemci veya seyirciler tarafından görülmesi şartıyla yarışmacıya bir hak daha verilir.
20-Kuşun oyuna girmesi amacıyla yerden pırıltı verilemez. Bu durumdaki oyunlar geçersiz sayılır.
21-Kuş havaya kalktıktan sonraki 1 saat içerisinde geçerli oyun yapmazsa, 20 dakikadan fazla bir süre gözden kaybolursa,
yanına kümesinden kuş kalkar ve 15 dk.içerisinde inmezse,yerine inmezse, kümese girerse düzden iner veya yapışırsa,
düzden inecekken bir takla vurup inerse diskalifiye olur.

Değerlendirme:
      

22-Hakemler kuşun yarışmadaki performansını Yarışma Puan Çizelgesine kaydeder.
Yarışma sonunda çizelge hakemler ve yarışmacı tarafından imzalanır.
Gözlemcinin de onaylayıp imzalaması koşulu ile hakem kararları geçerli olur, itiraz edilemez.
Yarışma komitesi  kuşun aldığı puanı hesaplayarak çizelgenin bir fotokopisini dernek ilan panosuna asar.
23-Festival sonunda eşitlik olursa dereceye girecek kuşların belirlenebilmesi için eşit puanlı kuşlar 15 günlük bir hazırlanma
süresi sonunda tekrar uçurulur.