SAMSUN  SERİNOFİL  DERNEĞİ
DAMCI  IRK  YARIŞMASI  PUAN  ÇİZELGESİ

    PUAN
1-Uçma  Şekli :
 

A-  Ev etrafında kısa tur atan    

0
B-  Açık uçan 30
C-  Gezen, gözden kaybolacak kadar açık uçan 60
2-Kanat  Sesi :
  A-  Sessiz, çepik 0
B-  Sesli 25
C-  Şakırdaklı-Tok 50

3-Oyuna geliş yönü  (Asgari 8 oyun ve ¾ ü kadarı aynı yönden olmalı ) :

  Geliş yönü sabit ve tavanın(yerin) belirli kısmına oynuyorsa 25
4-Oyuna geliş hareketi  (Her oyun için) :
  A-  Uzak mesafeden (50 Mt.ve üzeri) kapatarak gelen 10
B-  Yakın mesafeden kapatan veya pikeli gelen 5
C-  Düzden oynayan veya akarak,salık gelen 0
5-Tavana alçalma mesafesi  (Her oyun için) :
  A-    5  metreye alçalan 1
B- 3-4  metreye alçalan 3
C- 1-2  metreye alçalan 5
6-Savurma hareketi  (Her oyun için) :
  A-  Kaydırarak veya düzden oynayan 0
B-  Belirli bir şekilde savurup oynayan 4
7-Uzama mesafesi  (Her oyun için) :
  A-  10 metre altındaki oyun Geçersiz
B-  10-15 metre arası  oyun Uzadığı mesafe kadar
C-  15 metre üzeri  oyun 15 Mt.den sonraki mesafe ikiye katlanır

8-Takla Puanı :

  A-  Taban taklası 6
B-  Ara takla 4
C-  Bağlama taklası 6
D-  İniş taklası 2

9-Boşalma Hareketi  (Her oyun için) :

  Oyundan sonra uzama mesafesinin 1/3 ü kadar boşalıya 3

10-İnme Hareketi :

  A-  Kümese girer,düzden iner veya yapışırsa Diskalifiye
B-  Başka yere atarsa Diskalifiye
C-  Perdahlayarak veya harmanlayarak taklalı iniş 20
D-  Perdahlayarak veya harmanlayarak taklasız iniş 0

11-Uçma Süresi :

  Uçma süresi nin her 15 Dk.lık dilimlerinde oyuna girerse,her dilim için 5

12-Hata Puanları :

  A- Bolca çapar vurup götleyen ( 1-2 kez hariç ) 50
B- Tavanı harici başka dama veya havada oynayan 30
C- Oyuna girip tı-tı yapıp boşlayan veya boş giden (her seferinde) 10  puan silinir