AMACIMIZ:
Ülkemizi uluslararası alanda temsil edecek bir federasyon, birlik veya dernek bulunmadığını hepimiz biliyoruz. Kent merkezlerinde bulunan yapılanmaların ise uluslararası ihtiyaçlara ve yetiştiricilerin birbirleriyle diyalog ihtiyaçlarina cevap veremeyeceği yine hepimizin malumu ve üzüntüsüdür. Kaldı ki pek çok kent merkezimizde küçük yapılanmalar dahi henüz teşekkül etmemiştir. Yetiştiricilerimizin iletişim kurduğu merkezler kuşpazarları ve kahvehanelerdir.
Son yıllarda artan internet kullanımı güvercinseverlerimiz için yeni bakış açılarının doğmasına ve bu alanda girişimlerin başlamasına sebep olmuştur. Artık yetiştiricilerimiz yurt içinden ve yurt dışından birbirleriyle irtibat kurabilmekte ve hobimizi geliştirmenin yollarını aramaktadırlar. Yeni dostluklar kurulmakta, karşılıksız yardımlaşmalar çoğalmaktadır. Eksikliğini çektikleri malzemeleri veya damızlıkları yine birbirlerinden tamamlamaktadırlar. Güvercin sağlığı ile ırklar başta olmak üzere bütün temel konular hızla aydınlanmakta ve tüm bağlantılar yüzyüze görüşmeden sadece ortak paydalar altında buluşabilmekten kaynaklanmaktadır.
İste bu fırsatı değerlendirmemiz  gerekiyor. Tüm bu ilişkiler eksikliğini hissettiğimiz ulusal yapılanmaya temel olabilecektir. Sayfamızın açılma amacı özetle bu ihtiyaçtandır.
Umarız sanal ortamda kullandığımız sanal ismimiz hepimizin ilgi ve gayretiyle bir gün gerçek bir yapılanmaya dönüşecektir.

Türk yetiştiriciliğinin dünyada hak ettiği seviyeye ulaşabilmesi dileğiyle...

TGYB
   
  BİRLİK:
Bölgesel hatta Ülkesel çapta örgütlenmenin zamanı gelmiştir.Öncelikle bir koordinasyon kurulunun kurulması düşünülmektedir. Dernek yöneticileri ve kuşçuluk camiasının ileri gelenlerinden oluşturulması planlanan üst kurul şu görevleri üstlenecektir.
1.   Bölge dernekleri arası ve yurtdışındaki güvercin yetiştirme örgütleri ile iletişimin sağlanması,
2.   Türkiye kökenli güvercin ırklarının belirlenmesi,
3.   Her ırkta uzmanlaşmış kişilerden komisyonlar oluşturarak o ırka ait uçuş ve renk,tip standartlarının belirlenmesi,
4.   Belirlenen standartları hedef alan uçuş ve güzellik yarışmalarının kurallarının belirlenmesi ve bu tip yarışmaların düzenlenmesini koordine etmek,
5.   Kuşlarımızın orijinin bilinmesi açısından numaralanmasını teşvik ederek, örgüt (dernek yada birlik olabilir) adına künye bastırılması,
6.   Bir bültenle tüm üye kuşçulara faaliyetler hakkında bilgi verilmesi,
7.   Kitap, dergi, radyo yayınları ve internet gibi faaliyetlerle kamuoyunda güvercin ve kuşçunun prestijinin yükseltilmesini teşvik etmek,
8.   Her sene Türkiye çapında bir gösterinin tertiplenmesi.

Bu konuya ilgi duyan kuşçu arkadaşların aşağıdaki adrese, ister maille, ister telefonla, ister postayla, kısacası hangi yolla olursa olsun görüşlerini bildirirlerse memnun olurum.

Doç.Dr. Türker Savaş
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü
Terzioğlu Kampüsü
17100  ÇANAKKALE
Tel (iş):0 286 218 00 18-37 (1226 yada 1331) 
     (ev):0 286 213 70 64
E-mail: tsavas@comu.edu.tr