.
Türkiye Güvercin Yetiştiricileri Birliği
  ÖRNEK DERNEKLERİMİZ PROJESİ NEDİR?
Projemizin amacı ülkemizde belirli bir programı ve seviyesi olan federasyonlaşma zeminini oluşturabilecek tüm örnek güvercin derneklerinin sanal ortamda tanıtımlarını sağlamaktır. Bu dernekler arasında irtibat kurulabilmesine ve yeni açılacak derneklere emsal teşkil etmelerine ortam hazırlamaktır. Ülkemizdeki güvercin yetiştiricilerini ilgilendiren konularda hızlı ve kolay sonuçlar alınabilmesi için platformlar oluşmasını temin etmektir.
  ÖRNEK DERNEKLERİMİZ PROJESİNE NASIL KATILINIR ?
TGYB - Türkiye Güvercin Yetiştiricileri Birliği web sitesinin "Destek Ekibi Üyesi", "Arşiv Yazarı Üye" ve "İlgili Üye" sıfatını taşıyan üyelerinin referans verdiği tüm derneklerle kendi üyeleri tarafından tavsiye edilen dernekler proje kapsamına alınırlar. Başka hiç bir işleme gerek yoktur.
  PROJE KAPSAMINDA SAĞLANAN OLANAKLAR NELERDİR ?
Ücretsiz bir (guvercinbirligi.com uzantılı) web adresi, ayrıca bir e-mail adresi, sayfa tasarımı ve gerekiyorsa bir amblem/logo proje kapsamına alınan dernekler için derhal hazırlanır. TGYB linkler sayfasının "Örnek Derneklerimiz" kategorisinde duyurusu yapılarak tanıtıma başlanır.

Örnekler:

www.bursa.guvercinbirligi.com - bursa@guvercinbirligi.com

www.samsun.guvercinbirligi.com - samsun@guvercinbirligi.com