Parazit İlaçları !

Parazitler ve Mücadele Yöntemleri

Moderatörler: Forum Admin, Rahmi Bozkır

Mesajgönderen Niyazi Ertürk » 30 May 2005 16:25

NİLVERM FORT, Oral Toz (SANOFİ-DİF)

Formülasyonu : 1 gram toz içeriğinde 150 mg levamizol hidroklorür bulunmaktadır.

Nilverm Toz, evcil hayvanlarda ve kanatlılarda mide-barsak ve akciğer kıl kurtları ile askaridlerden ileri gelen parazitoz olgularının sağaltımı amacıyla levamizol etken maddesi esasına göre hazırlanmış olan, ağızdan verilmeye özgü, oral toz bir formülasyondur.

Farmakolojisi ve özellikleri : Bu ürünün etken maddesini oluşturan levamizol, evcil hayvanlar ve kanatlılarda sıklıkla invaziyonlara yol açan mide-barsak ve akciğer kıl kurtları ile askaridlerin hem ergin hem de lavral şekilleri üzerinde güçlü antelmentik etkinliğe sahiptir. Antelmentik spektruma giren başlıca nematod çeşitleri kapsamında; Dictyocaulus, Haemonchus, Trichostrongylus, Cooperia, Bunostomum, Nematodirus, Ostertagia, Oesophagostomum türleri ile Chabertia ovina, Neoascaris vitulorum ve Strongyloides türleri bulunur.

Kullanılma yerleri : Evcil hayvanlarda mide-barsak ve akciğer kıl kurtları ile askaridlerden ileri gelen enfestasyonların sağaltımında kullanılır.

Kullanılma şekli ve dozları : Kanatlılarda; bir gece susuz bırakıldıktan sonra 1 paket Nilverm Fort 8 saat içerisinde içilebilecek kadar suda çözdürülerek 50 mg/kg canlı ağırlığa denk gelecek şekilde içirilir. Aynı ilacın bir paketi 90 adet piliç ve 45 tavuk için yeterlidir.

Ticari şekli : Nilverm Fort, 15 gramlık alüminyum folyo poşetlerde sunulmaktadır.
Niyazi Ertürk
Destek Ekibi Üyesi
 
Mesajlar: 1550
Kayıt: 26 Eki 2003 18:50
Irklar: -
Doğum Tarihi: 08 Haz 1965

Mesajgönderen Niyazi Ertürk » 30 May 2005 16:26

PARAVET, Serpme Tozu (ATABAY)

Formülasyonu : 1 gram toz içeriğinde 50 mg karbaril bulunmaktadır.

Paravet, evcil hayvanlarda bit, pire, kene ve sinek gibi dış parazitlere karşı mücadele amacıyla, karbaril esasına göre hazırlanmış olan, toz nitelikli insektisid formülasyondur.

Farmakolojik etkileri ve özellikleri : Bu ürünün etken maddesini oluşturan karbaril, karbamat türevi bir insektisiddir. Evcil hayvanlarda ve barınaklarda karşılaşılan, bit, pire, kene ve uyuz etkenleri ile sokucu ve kan emici sinekler üzerinde güçlü insektisidal etkiye sahiptir. Aynı çeşitten parazitler üzerindeki öldürücü etkisi, kolinesteraz enzimini hızlı ve dönüşümlü bir şekilde etkisiz hale getirme temeline dayanır. Konak hayvanlar üzerinde düşük toksisiteli olduğundan güvenle kullanılabilir.

Kullanılma yerleri : Paravet, tavuk, civciv ve piliçler ile kanaryalar gibi kanatlılardaki bit, pire, kene, uyuz etkeni, kırmızı tavuk biti, tüy biti ve sineklere karşı kullanılır.

Kullanılma şekli ve dozları : Bu ilaç hayvanlara haricen serpilmek suretiyle uygulanır. Deri yüzeyine serpilen tozun tüy diplerine iyice yayılabilmesi için uygun şekilde önlem alınmalıdır. Kümes hayvanlarında her hayvan için 5 gram miktarında ilaç denk gelecek şekilde hesaplanarak kullanılır. Bu aşamada kanat altı ve kloakanın çevresi özellikle ilaçlama hedefleri konumundadır. Kümes altlıkları için, metrekareye 120 gram ilaç hesaplanarak uygulama yapılır. İlaçlamanın 1 hafta arayla tekrarlanması yerinde olur. Koruyucu amaçlarla ilacın ayda bir kez tekrarlanması önerilir.

Ticari şekli : Paravet, 500 gram ve 1000 gramlık kutularda sunulmaktadır.
Niyazi Ertürk
Destek Ekibi Üyesi
 
Mesajlar: 1550
Kayıt: 26 Eki 2003 18:50
Irklar: -
Doğum Tarihi: 08 Haz 1965

Mesajgönderen Niyazi Ertürk » 30 May 2005 16:27

PİPEROXİNE, Oral Çözelti (TOPKİM)

Formülasyonu : 1 ml çözelti içeriğinde 100 mg piperazin bulunmaktadır. Piperoxine, her türden evcil hayvanlarda sindirim sistemi yuvarlak kurtlarından ileri gelen parazitoz olgularının sağaltımı amacıyla piperazin bazı esasına göre hazırlanmış olan, bir antelmentik çözeltisidir.

Farmakolojisi ve özellikleri : İlacın etken maddesini oluşturan piperazin, hayvan türlerinde nematodlardan ileri gelen hastalıkların sağaltımında nispeten geniş bir antinematodal spektruma sahiptir ve yeterli ölçülerde sağaltım indeksine sahiptir. Piperazin, hayvanların sindirim kanalından hızla ve tama yakın oranlarda emilir. Bir bölümü dokularda metabolize edilir. Özellikle bütün hayvan türlerinde sıklıkla karşılaşılan askarit çeşitleri ile özefagostromum invaziyonlarına yönelik etkinliğiyle seçkinleşir.

Kullanılma yerleri : Bu ilaç kanatlılarda yuvarlak bağırsak kurtlarından (askaritler, heterakis ve kapillarialar) ileri gelen parazitoz olgularının sağaltımında kullanılır.

Kullanılma şekli ve dozları : Kümes hayvanlarında; 500 ml ilaç 50 litre suya katılarak içirilir. Aynı hayvanlarda öngörülen sağaltım dozu alımının sağlanabilmesi için, hayvanların bir gece önceden susuz bırakılması önerilir. Belirtilen hacimde hazırlanan ilaçlı su, 1 kg canlı ağırlığındaki 500 piliç veya 2 kg ağırlığındaki 250 adet etlik yada yumurtacı tavuğun ilaçlanması için yeterli olur. Hazırlanan ilaçlı su tümüyle bitene kadar (en fazla 24 saat) hayvanların önünde tutulmalı ve bu sürede başka su verilmemelidir. Askaritlerin bulaşma olasılığı bulunduğunda 4-6 hafta sonra ilaçlama bir kez daha tekrarlanmalıdır.

Ticari şekli : Piperoxine, 500 ml ve 1000 ml’lik şişelerde sunulmaktadır.
Niyazi Ertürk
Destek Ekibi Üyesi
 
Mesajlar: 1550
Kayıt: 26 Eki 2003 18:50
Irklar: -
Doğum Tarihi: 08 Haz 1965

Mesajgönderen Niyazi Ertürk » 30 May 2005 16:27

PİPERVET, Oral Toz (ADVANCE PHARMA)

Formülasyonu : 100 gramlık oral toz içeriğinde 27.05 gram piperazin baza eşdeğer 50 gram piperazin diklorhidrat içerir.

Farmakolojisi ve özellikleri : Pipervet, son derece etkili bir antelmentiktir. Kokusuz ve lezzetsiz olduğundan suyun ve yemin lezzetini bozmaz. Pipervet, süratle gastroentestinal kanaldan emilerek, ilacın verilmesini izleyen 30 dakika gibi kısa bir sürede idrarda tespit edilebilirler. Alınan ilaç 24 saat içinde vücuttan tamamıyla atılır. Pipervet, parazitlerin neuromuscular transmisyonunu bloke ederek ve süksinat üretimini engelleyerek etkisini gösterir. Bu şekilde felce uğrayan ve enerjileri tükenen parazitler barsak peristalsis’i ile atılırlar.

Kullanılma yerleri : Bu ilaç kanatlılarda yuvarlak bağırsak kurtlarından (askaritler, heterakis ve kapillarialar) ileri gelen parazitoz olgularının sağaltımında kullanılır.
Kullanılma şekli ve dozları : Veteriner Hekim tarafından başka bir şekilde önerilmediği takdirde; hayvanların içme suyuna veya yemlerine katılarak verilir. Sağaltım dozu olarak tavuk ve hindilerde; 500-1000 mg/hayvan (10 tavuk için 1 litre içme suyuna 10 gram) miktarında katılıp, 3-4 saat içirilerek verilir.

Ticari şekli : Pipervet, 100 gram x 10, 500 gram ve 1000 gramlık alüminyum folyo poşetlerde sunulmaktadır.
Niyazi Ertürk
Destek Ekibi Üyesi
 
Mesajlar: 1550
Kayıt: 26 Eki 2003 18:50
Irklar: -
Doğum Tarihi: 08 Haz 1965

Mesajgönderen Niyazi Ertürk » 30 May 2005 16:28

TETRAZOL, Tablet (ATABAY)

Formülasyonu : 1 tablet içeriğinde 300 mg tetramizol bulunmaktadır.

Tetrazol, evcil hayvanlarda mide-barsak ve akciğer kıl kurtlarından ileri gelen enfestasyonların sağaltımı ve kontrolü amacıyla, tetramizol etken madde esasına göre hazırlanmış olan, ağızdan kullanılmaya özgü bir tablet formülasyondur.

Farmakolojisi ve özellikleri : Bu ürünün etken maddesini oluşturan tetramizol, levamizolun resamik bir karışımıdır. Kanatlı parazitlerinden A.galli, H.gallinarum ve C.obsignata’nın ergin ve larval şekillerine karşı etkilidir. Ağızdan ve parenteral yollardan verilen tetramizol kolayca emilerek bütün vücuda dağılır. Çeşitli dokulardaki derişimi en az 5 gün boyunca devan eder.

Kullanılma yerleri : Tetrazol, evcil hayvanların mide-barsak ve akciğer kıl kurtları, askaridler ve kancalı kurtlardan ileri gelen enfestasyonların sağaltımında kullanılır.

Kullanma şekli ve dozları : Kanatlılarda; 20 adet piliç veya 10 tavuk için 1 tablet 2.5 litre suda çözdürülerek gün boyunca içirilir. Bu işlem yer tavukçuluğunda her ay tekrarlanabilir.

Ticari şekli : Tetrazol Tablet, 10 tablet ve 30 tabletlik blister ambalajlı kutularda sunulmaktadır.
Niyazi Ertürk
Destek Ekibi Üyesi
 
Mesajlar: 1550
Kayıt: 26 Eki 2003 18:50
Irklar: -
Doğum Tarihi: 08 Haz 1965

Mesajgönderen Niyazi Ertürk » 30 May 2005 16:32

VİLPAR, Bolus (VİLSAN)

Formülasyonu : 1 adet bolus içeriğinde; 300 mg Levamizol ve 600 mg Oksiklozanid bulunmaktadır.

Farmakolojisi ve özellikleri : Bu ürün antinematodal etkili levamizol ile kelebeklere etkiyen oksiklozanidin kombinasyonu esasına göre hazırlanmıştır. Aynı kombinasyon sayesinde tek dozluk uygulamalar halinde kanatlıların yuvarlak kıl kurtları (Ascaridia, Heterakis ve Capillaria türleri) ve karaciğer kelebekleri’nin (Faciola hepatica ve F.gigantica) ergin şekilleri ile Moniezia türlerini kapsayan nispeten geniş bir antelmentik spektrum sağlar. Ağızdan verilen ilaç, sindirim kanalından kolayca emilerek geniş ölçekte bütün vücuda dağılır.

Kullanılma şekli ve dozları : Kanatlılarda tabletin ezilerek suda çözdürüldükten sonra verilmesi en uygun seçeneği oluşturur. Kıl kurtlarına karşı koruyucu olarak ilkbahar ve sonbahar başlangıcında verilmesi önerilir; kıl kurdu enfestasyonlarında ise, hastalık durumu belirlendiğinde sağaltıma başlanır ve ilaç uygulaması 1-2 ay aralıklarla tekrarlanır. Ascaridlere karşı ilaç, 2 ay arayla hastalık süresince verilir. Bütün kanatlılar için önerilen doz 40-50 mg/kg canlı ağırlık şeklindedir.

Ticari şekli : Vilpar, blister ambalajla kaplanmış 10 bolusluk kutular halinde sunulmaktadır.
Niyazi Ertürk
Destek Ekibi Üyesi
 
Mesajlar: 1550
Kayıt: 26 Eki 2003 18:50
Irklar: -
Doğum Tarihi: 08 Haz 1965

Önceki

Dön İç ve Dış Asalaklar

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 2 misafir

cron