IRKLARMAKALELERAKADEMİHAKKIMIZDA
HASTALIKLARSAĞLIKBAKIMÜRETİM
POSTAGENETİKYÖNERGELERYABANCI IRKLAR
       
     GÜVERCİN VE HASTALIK    ADENOVİRÜS (Genç Hastalığı)  
     HASTALIKLAR VE BELİRTİLERİ    STREPTOCOCCOSIS  
     FOTOĞRAFLARLA HASTALIKLAR    PASTEURELOSİS (Kolera)  
     PARAMYXOVİROSİS (Sallabaş)    TUBERCULOSİS (Verem)  
     PARATİFO (Sallabaş)    HAEMOPHİLLUS  
     COCCİDİOSİS    CİRCOVİRÜS  
     COCCİDİOSİS 2    ASPERGİLOSİS  
     POX (Frengi-Çiçek)    CADİDİASİS (Ters Kursak)  
     CANKER (Pamuk)    PLASMADİOSİS (Sıtma)  
     CRD (Solunum Hastalığı)    HAEMOPROTEOSİS  
     E-COLİ    HEXAMİTİASİS  
     E-COLİ 2    AVİAN TRİCHOMONİASİS  
     KUŞ GRİBİ    BAKTERİYEL HASTALIKLAR  
     GÜVERCİ ÇİÇEK HASTALIĞI    TÜBERKÜLOZ (Verem)  
     ORNİTHOSE    KOLERA  
     NEZLE    KLAMİDİOSİS  
     PSEUDO TÜBERKÜLOZU (Yalancı Verem)    MANTARLAR  
     KOLİ ENFEKSİYONU    

Bölüm Yazarları: Doç.Dr.Türker SAVAŞ - Yavuz İŞÇEN - U.Kurt GÜRSU - Vet. Hek. Ercan ÇATAL - Ufuk ALAGÖZ

! Bu makalelerde adı geçen ilaç adları ve kullanım dozları bilgi mahiyetinde olup, bu tür ilaçları kullanmadan önce veteriner hekime danışılması gereklidir.